De Nieuwe Wereld en de Muzikant

Er was een Nieuwe Wereld, zo genoemd door de nieuwe machthebbers. De Oude Wereld was er één van sociale cohesie, zelfopoffering, complexe tradities en verfijning. De Nieuwe Wereld moest een onderkomen bieden aan een nieuwe bevolking die geen kennis meer mocht hebben van de Oude Wereld. Zo hadden de machthebbers dat bepaald. Die Nieuwe Wereld moest snel en zonder vertraging gerealiseerd worden. Het resulteerde erin dat de mensen die onderdeel van de Nieuwe Wereld uitmaakten gekenmerkt werden door verschraling van tradities, onderling wantrouwen, grofheid in woord en geschrift jegens de andere bewoners van de Nieuwe Wereld. 

Er was een muzikant die nog stamde uit het tijdperk van de Oude Wereld. Gewapend met zijn nog zuivere stem en oude gitaar trok hij het land door om zijn liedjes ten gehore te brengen. Zijn optredens kenmerkten zich door een perfecte beheersing van zijn gitaar waarmee hij prachtige reeksen van akkoorden speelde, aangevuld met teksten die blijk gaven van een eloquent taalgebruik en perfecte beheersing van de taal. Door de machthebbers van de Nieuwe Wereld waren optredens in concertgebouwen verboden en daarom had hij noodgedwongen zijn werkterrein verlegd naar kleinschalige, spontane optredens in openbare gelegenheden.

Op een dag reed ik in een trein toen hij plotseling opdook en begon met spelen. Een vrolijke man die ondanks zijn hoge leeftijd niets van zijn humor en welbespraaktheid had verloren. 

Terwijl hij begon met spelen, observeerde ik de toeschouwers in de trein. De jongeren die de Oude Wereld niet hadden gekend zwegen en hadden intuïtief respect door zijn optreden. Ze beseften dat ze nooit zijn niveau van taalbeheersing en muzikale vaardigheid zouden kunnen bereiken, omdat er niemand meer was om hun die vaardigheden te onderwijzen. Het maakte de ouderen onder de aanwezigen, waaronder ik zelf, weemoedig. Enerzijds omdat we beseften dat wanneer deze muzikant er niet meer zou zijn, een stukje van de Oude Wereld verloren definitief verloren zou zijn. Anderzijds omdat wij ons door de machthebbers van de Nieuwe Wereld hadden laten meezuigen in iets dat niemand wilde maar waarvoor het te laat was om nog tegen te vechten: de machthebbers van de Nieuwe Wereld hadden het pleit al beslecht.