Tag Archives: nederlands

Nieuw album met kinderliedjes: De Kleine Muzikant

De Kleine Muzikant  is het tweede album met kinderliedjes zoals uitgevoerd door Eddy Holland en het Klepper Kinderkoor. De liedjes verschenen 80 jaar geleden tussen 1933 en 1939 in een zevental bundels met bladmuziek en illustraties.

Tiental bundels 1933, 1934 en 1935

Iedere bundel bevatte 10 liedjes en dat betekent dat met de 2 verschenen albums ‘Rijst Met Krenten‘ en nu ‘De Kleine Muzikant’ ongeveer de helft van alle liedjes voor de 21e eeuw zijn ‘veilig gesteld’.

De liedjes op de beide albums zelf kennen inmiddels al lange ontstaansgeschiedenis die al in 1996 begon. De liedjes werden in dat jaar opgenomen. Ongeveer de helft van de liedjes verscheen, gezongen door een kinderkoor, op CD (die niet meer verkrijgbaar is). De andere helft van de liedjes ‘verdween’ op de plank: de instrumentatie was af, maar zonder ingezongen vocalen.

Het duurde bijna een kwart eeuw (tot 2018) tot de liedjes werden ‘herontdekt’ op een aantal DAT tapes. Er waren instrumentale versies en vocale versies voorhanden. Voor het nieuwe project werden de vocalen van het kinderkoor subtiel gemixt met de instrumentale versies en van nieuwe lead vocals voorzien. Van een van de liedjes (De Kleine Muzikant) was geen DAT materiaal meer voorhanden, maar de originele MIDI file werd nog gevonden en de instrumenten op dat liedje zijn daarom allemaal in 2018 opgenomen. Van het liedje ‘De Kleine Muzikant’ is op YouTube een lyrics/tekst video verschenen.