Tag Archives: eddy holland

Rijst met Krenten — en andere nostalgische kinderliedjes

“Rijst met Krenten en andere nostalgische kinderliedjes” is een verzameling van liedjes zoals die in de jaren ’30 van de vorige eeuw gepubliceerd zijn in een zevental boekjes (“1933 Tiental” tot en met “1939 Tiental”). De liedjes zijn nu in een moderne versie uitgevoerd door Eddy Holland & het Kinder Klepper Koor.

De genoemde boekjes bevatten de populairste liedjes zoals die destijds door de AVRO op de radio uitgevoerd werden door een kinderkoor onder leiding van Jacob Hamel. Er werd duidelijk aandacht besteed aan het ontwerp van de Tiental-boekjes. Ze zijn voorzien van veel foto’s, waarbij de situatie van de liedjes fotografisch worden uitgebeeld. Het grafisch ontwerp van de boekjes werd verzorgd door Piet Marée. De teksten in de inleiding van de boekjes geven wat meer inzicht in de omstandigheden waaronder de boekjes destijds verschenen. Zoals met zo veel dingen gooide de oorlog roet in het eten ten aanzien van de continuering van de serie. Jacob Hamel werd na de invasie van de Duitsers door de AVRO gelijk ontslagen omdat hij Joods was.

Na de oorlog, in 1950, was er nog één, laatste publicatie van de Tiental-boekjes. Het AVRO Kinderkoor werd vernoemd naar Jacob Hamel die tijdens de oorlog in een concentratiekamp was overleden. Uit de notities bij de liedjes kan opgemaakt worden dat veel van de gepubliceerde liedjes niet speciaal voor de boekjes of de radio uitzendingen waren geschreven, maar een referentie naar eerdere uitgaven bevatten.

De thema’s in de liedjes zijn vaak voor kinderen nog actueel, hoewel het gebruik van de Nederlandse taal qua woordgebruik en uitdrukkingen aan de nodige veranderingen onderhevig is geweest sinds de jaren ’30. In de nu opgenomen nieuwe versie van de liedjes is daar op respectvolle wijze mee omgegaan: verandering waar mogelijk om de liedjes voor kinderen begrijpbaar te houden, zonder dat het grote afbreuk zou doen aan de strekking van de liedjes.

Er zijn liedjes over een ijdel meisje (IJdeltuitje), muziekinstrumenten die door de kinderen bespeeld worden (Ping Pang Pong), tot de verbeelding sprekende beroepen komen voorbij, maar ook andere typische kinderonderwerpen komen aan bod zoals school, spelletjes, activiteiten en (ongewenst) gedrag, zoals lui zijn, jokken en spijbelen. Opvallend is dat veel van de liedjes geïnspireerd zijn op de natuur, zoals liedjes over vogeltjes. Een aantal liedjes heeft naast muzikale in een aantal gevallen ook bijzondere tekstuele kwaliteiten. Dat wordt duidelijk met een liedje als “Het kindje en de blaren”.

Kortom, het was de hoogste tijd om een groot aantal van deze liedjes onder de aandacht te brengen van een hele nieuwe generatie kinderen en wellicht dat voor de ouderen onder ons de liedjes nostalgische herinneringen boven brengen.

Op Spotify is het album te beluisteren: