Tag Archives: thierry baudet

Een reactie op ‘Nuttige idioten’

Geachte heer Heijne,

Gelet op de bestseller lijstjes van boeken die ik af en toe voorbij zie komen, behoort u inmiddels tot de fine fleur van het Nederlands auteursgilde. Een mening die er kennelijk toe doet. Helaas ben ik er nog niet aan toegekomen om uw werkje ‘Staat van Nederland’ te lezen, te druk momenteel. Indien uw column van 18 februari 2017 een voorbode is van wat er in dat boekwerkje te lezen is, dan zou ik het zo maar eens links kunnen laten liggen.

Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat ik veel op heb met types als Wilders en Trump, hoewel de laatste voor mij een soort van ‘best of the worst’ was, gelet op de desastreuze politiek van mevrouw Clinton inzake een ander type ‘lente’, uw weet wel die in een aantal Arabische landen. Clinton aan het stuur had makkelijk kunnen leiden tot verdere confrontatie met Rusland en  onvoorspelbare gevolgen. Gelukkig is ons dat bespaard gebleven.

Uw column bevat zoveel ondoordachte, onbewezen en snel met elkaar in verband gebrachte zaken, dat het de lezer begint te duizelen. Ik wil echter op twee zaken ingaan. Op de eerste plaats stelt u de aanslag op de MH-17 op één lijn met die van islamitische terroristische aanslagen. Dit zou als bewijs dienen dat de ‘patriottische’ (ik geef toe, weer eens wat anders dan ‘populistische’) politici als Wilders een verborgen agenda hebben. Ik vond dat Wilders in dat door u aangehaalde interview de BBC-reporter uitstekend van repliek voorzag en zelf al aangaf dat dit onvergelijkbare zaken zijn. Daar zou ik nog aan willen toevoegen dat maar al te gemakkelijk vergeten wordt dat de luchtvaartmaatschappijen onaanvaardbare risico’s namen door over het oorlogsgebied vluchten te plannen. En dan heb ik het nog maar niet over de falende Rutte die in geen enkel opzicht in staat bleek en blijkt om ‘de onderste steen boven te krijgen’.

De afgelopen maanden werd wel duidelijk dat media als New York Times, Washington Post en CNN wel in bijzondere mate en zelfs uitgesproken Clinton’s anti-Rusland politiek ondersteunden. Kennelijk zet de New York Times deze kruistocht nog voort, door nu te schermen met Nederlandse politici die zich voor het karretje van Putin spannen. Het enige stukje ‘bewijs’ dat u aandraagt voor deze inmenging van de Russen is dat ‘ontelbare pogingen zijn om in te breken bij ministeries’.

Als ik u was had ik uw redeneertrant nog wat scherper doorgetrokken, dan had u zelfs de conclusie kunnen trekken dat Baudet de deur voor Putin helemaal wilt opengooien, immers zijn Forum voor Democratie bepleit bindende referenda!

Tenslotte -ik geef toe het is een zeer mistig stukje in uw betoog- meen ik in deze zinnen iets te kunnen ontdekken wat u daadwerkelijk voorheeft met ‘ons’. Dat is waarin u aangeeft dat het ‘in de praktijk ieder voor zich is’ in reactie op de abstractie van het patriottisme. Is dat dan het wereldbeeld wat u voorstaat? De Nederlanders onder de paraplu van een Europese heilstaat waar ze afstand hebben gedaan van hun cultuur, hun identiteit, hun maatschappelijke structuren en waar het recht van de sterkste geldt?

Maar goed, u zult voor wat betreft uw zieleroerselen dienaangaande mij waarschijnlijk naar uw boeken doorverwijzen.

Den Haag, 18 februari 2017

Column ‘Nuttige idioten‘.